Obligacje komunalne w Polsce – kto może je emitować i jak wygląda proces emisji?

Obligacje komunalne stanowią opłacalną alternatywę dla kredytów bankowych, pozwalając na obniżenie kosztów finansowych oraz sfinalizowanie bieżących inwestycji. Dodatkowo, indywidualny wskaźnik zadłużenia (IWZ) pozostaje w tym przypadku niezmieniony. Jednak, kto tak właściwie może emitować tego rodzaju obligacje, czym one są i jak wygląda proces emisji w Polsce?

Co to są obligacje komunalne?

Obligacje komunalne to dłużne papier wartościowy, którego istotą są wierzytelności. Oznacza to, że papier ten stanowi zobowiązanie emitenta do zwrotu kapitału z odsetkami w określonym terminie, co przyciąga inwestorów. Emitent pozyskuje w ten sposób środki finansowe na realizację inwestycji. Poprzez proces sekurytyzacji, wierzytelność ta została przekształcona w papier wartościowy.

Kto może emitować obligacje komunalne?

Obligacje komunalne mogą być emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy, powiaty oraz województwa. Emitowanie obligacji wymaga przeprowadzenia stosownej uchwały oraz uzyskania pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Proces emisji obligacji

Proces emisji obligacji może na początku wydawać się skomplikowany. Dlatego też, wiele jednostek samorządu terytorialnego korzysta z usług specjalistycznych firm, które pomagają w przygotowaniu i przeprowadzeniu emisji. Takie firmy posiadają doświadczenie i specjalizują się w tym zagadnieniu, co może przyspieszyć i ułatwić cały proces. Przykładem takiej firmy jest aesco.com.pl.

Podsumowanie

Obligacje komunalne to ciekawa alternatywa dla kredytów bankowych, pozwalająca na pozyskanie środków na realizację inwestycji. Emitować je mogą jednostki samorządu terytorialnego, po uzyskaniu stosownych zezwoleń. Proces emisji obligacji może być skomplikowany, ale istnieją specjalistyczne firmy, które pomagają w przygotowaniu i przeprowadzeniu emisji.

Give a Comment