Neurolingwistyczne programowanie – Przewodnik po NLP

Neurolingwistyczne programowanie, znane również jako NLP (ang. Neuro-Linguistic Programming), świetnie nadaje się jako metoda rozwoju osobistego oraz jako forma terapii. Ale czym dokładnie jest NLP i na czym polega? Pomocne okaże się wyjaśnienie koncepcji oraz zastosowań NLP.

Definicja neurolingwistycznego programowania

NLP wystąpiło po raz pierwszy w latach 70. XX wieku dzięki pracy Richarda Bandlera i Johna Grindera. Jest to podejście do komunikacji, rozwoju osobistego i psychoterapii, które zakłada, że struktura naszych wyobrażeń i umysłowego modelowania wpływa na nasze zachowanie i doświadczenia.

NLP koncentruje się na odkodowywaniu ludzkiego sposobu myślenia, uczucia oraz przekształcaniu tych procesów w bardziej pożądane i konstruktywne wzorce.

Podstawowe założenia NLP

Neurolingwistyczne programowanie opiera się na trzech kluczowych koncepcjach, które umożliwiają zrozumienie tego, na czym polega NLP:

 • Umysł – Nasz umysł składa się z dwóch części – świadomej i podświadomej. NLP działa przede wszystkim na poziomie podświadomości, która ma decydujący wpływ na nasze decyzje, odczucia i reakcje.
 • Język – Język jest narzędziem, za pomocą którego tworzymy nasze doświadczenia. Wpływa na to, jak odczuwamy i interpretujemy rzeczywistość. NLP pomaga uświadomić sobie, jak nasz język wpływa na nasz światopogląd i jak możemy go zmieniać na korzyść.
 • Programowanie – Tworzymy modele lub schematy zachowań, które kierują naszymi reakcjami. NLP pomaga odkryć te wzorce oraz modyfikować lub zastępować je lepszymi, bardziej funkcjonalnymi.

Jak działa neurolingwistyczne programowanie?

NLP działa poprzez zastosowanie różnych technik i strategii zarówno na poziomie umysłu, jak i języka. Niektóre z tych technik obejmuje:

 • nawiązywanie kontaktu z innymi,
 • ustalanie konkretnych celów i planów działania,
 • wykorzystanie metafor i modelowania,
 • praktykowanie umiejętności komunikacyjnych.

Oto lista korzyści, jakie można osiągnąć dzięki zastosowaniu neurolingwistycznego programowania:

 • poprawa komunikacji i relacji z innymi,
 • lepsza zdolność radzenia sobie ze stresem i lękiem,
 • większa pewność siebie i samoocena,
 • bardziej efektywne osiąganie zamierzonych celów.

Podsumowanie

Neurolingwistyczne programowanie (NLP) jest innowacyjnym podejściem, które ma na celu identyfikację i modyfikację wzorców zarówno w naszych umysłach, jak i języku. Przez stosowanie technik NLP, można uzyskać lepszą komunikację, zmniejszyć stres i osiągnąć cele, które wcześniej wydawały się niemożliwe. NLP idzie z duchem ciągłej nauki i rozwoju, przynosząc wartościowe korzyści w życiu osobistym i zawodowym. Kursy NLP oferuje m.in. https://betterflow.pl/.

Give a Comment