Jakie możliwości rozwoju oferują studia położnicze na Powiślańskiej Szkole Wyższej?

Położnictwo to bez wątpienia zawód wiążący się z szerokimi perspektywami. W przeciwieństwie do wielu branż, które dziś ulegają automatyzacji, ciężko wyobrazić sobie codzienność bez pracy położnika. W końcu dzieci ciągle przybywa. Dla kogo jednak polecane są studia położnicze w Kwidzynie? Gdzie znajdziesz pracę po ich ukończeniu?

Położnictwo – studia z perspektywami?

Dzięki zróżnicowanym programom nauki opartym na dowodach, badaniach, a także teoretycznym wykładom i różnorodnym możliwościom praktyki klinicznej możesz zdobyć umiejętności, wiedzę i doświadczenia potrzebne do podjęcia zawodu położnej. Położnictwo w Kwidzynie pozwala Ci zdobyć

● umiejętności komunikacyjne skoncentrowane na kobietach pochodzących z różnych środowisk,
● umiejętności oceny, planowania i ewaluacji, które są potrzebne w zróżnicowanych sytuacjach, z którymi będziesz stykać się na co dzień,
● umiejętność stosowania dowodów opartych na badaniach w praktyce skoncentrowanej na kobiecie i rodzinie,
● umiejętności koordynowania opieki nad osobami ze złożonymi potrzebami zdrowotnymi
● umiejętność refleksji nad swoją praktyką i uczenia się na własnych doświadczeniach.

Studia – położnictwo i jego zalety

Wiesz już jakie umiejętności nabywasz, studiując położnictwo. W jakich miejscach pracy możesz je jednak wykorzystać?
Studia położnicze przygotowują Cię do pracy w publicznych i prywatnych zakładach opieki medycznej, szpitalach czy przychodniach – w szczególności z uwzględnieniem oddziałów położniczych, patologii ciąży i ginekologicznych.

Ponadto możesz pracować w
● specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej,
● szkołach rodzenia,
● sanatoriach posiadających jednostki położnicze.

Po studiach licencjackich możesz również rozpocząć naukę na studiach drugiego stopnia, a także wybrać inne formy kształcenia podyplomowego. Jako absolwent kierunku położnictwa możesz również podjąć zatrudnienie w administracji państwowej i samorządowej. Jak więc sam widzisz, perspektyw rozwoju dla tego szczególnego kierunku studiów jest naprawdę wiele.

Źródło: https://powislanska.edu.pl

Give a Comment