Społeczności energetyczne – kim są i czym się zajmują?

Wraz z rozwojem i wzrostem popularności odnawialnych źródeł energii pojawiają się koncepcje, mające na celu organizację i wspieranie działań w tym sektorze. Mowa nie tylko o klastrach energetycznych. Warto wspomnieć także o takich rozwiązaniach jak lokalnie działające wspólnoty energetyczne. W tym artykule przyglądamy się bliżej takim społecznościom.

Kiedy można mówić o społecznościach energetycznych?

Jest to forma swoistej samoorganizacji, której początki można zauważyć już w ubiegłym wieku. Obecnie w ten sposób określa się społeczności, które zrzeszają obywateli, inwestujących w OZE i podejmujących inne działania w tym sektorze energetycznym. Społeczności energetyczne sprawiają, że wiedza na temat OZE wśród obywateli zwiększa się. Do czynienia mamy tutaj ze zjawiskiem finansowania obywatelskiego.

Społeczności energetyczne – na czym polega ich funkcja?

Demokratyczne współdecydowanie w zakresie wykorzystania zasobów energetycznych o lokalnym charakterze to szansa na decentralizację systemów energetycznych. W efekcie zwiększają się szanse na zrównoważony rozwój lokalnych społeczności. Ich znaczenie jest więc niezwykle ważne w kontekście krajowej transformacji energetycznej. Ich powstawanie i działanie sprawia także, że w coraz większym stopniu do czynienia mamy z takim zjawiskiem jak energetyka rozproszona.

Społeczności energetyczne prowadzą działania w zakresie:

  • wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (np. farmy fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe itp.);
  • magazynowania i agregacji energii;
  • dystrybucji i sprzedaży energii;
  • zapewnianiu elastyczności systemu energetycznego (sprawne reagowanie na aktualny popyt);
  • świadczenia usług energetycznych członkom społeczności.

Więcej informacji na temat społeczności energetycznych znaleźć można m.in. na stronie Krajowej Izby Klastrów Energii i Odnawialnych Źródeł Energii kike.org.pl.

Give a Comment