Oficer ochrony armatora – kim jest i czym się zajmuje?

Ryzyko ataku pirackiego to realne zagrożenie. Poznanie modus operandi przemytników to wiedza, która w kryzysowych sytuacjach może nawet uratować życie. To dlatego tak ważne jest dobre przygotowanie merytoryczne, bo to dzięki niemu możemy pozytywnie wpłynąć na poziom ochrony statku. Dla osób zainteresowanych tą tematyką opracowano profesjonalne szkolenia.

Oficer ochrony armatora – profesjonalny kurs

Wiedza, przekazywana podczas specjalistycznego kursu, pozwala przygotować uczestników z zakresu zagrożeń dla statków i transportu morskiego. W praktyce takie informacje przydają się nie tylko osobom, potrzebującym zaświadczenia o ukończeniu przeszkolenia do celów zawodowych. Treści są na tyle rozległe i uniwersalne, że skorzystać z nich mogą osoby, które po prostu chcą zwiększyć swoją świadomość na temat bezpieczeństwa morskiego.

Czym dokładnie zajmuje się oficer ochrony armatora?

Taka osoba musi wiedzieć, jak postępować w kryzysowych sytuacjach. Zna praktyczną stronę rozbudowanego zagadnienia, jakim są ataki pirackie, w tym:

  1. najczęściej wykorzystywane strategie piratów;
  2.  stosowany podczas ataku sprzęt;
  3. sposoby zachowania marynarzy w razie uprowadzenia statku lub porwania z burty.

Aby oficer ochrony armatora mógł skutecznie wykonywać swoją pracę, a więc zadbać o bezpieczeństwo statku, musi świetnie orientować się także w biernej możliwości obrony statku, w profesjonalnych zabezpieczeniach cytadeli oraz w czynnikach, decydujących o stopniu podatności statku na ewentualne ataki pirackie.

Zyskaj sprawdzoną wiedzę

Podczas poszukiwań odpowiedniego szkolenia warto zwrócić uwagę na to kurs został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie programów szkoleń oraz wzoru świadectwa przeszkolenia oficera ochrony armatora i oficera ochrony obiektu portowego oraz sekcji 13.1 w części A Kodeksu ISPS. Profesjonalne podejście, rozbudowany program i mnóstwo przydatnych praktycznych przykładów oferuje m.in. firma Maritime Safety&Security.

Give a Comment