Obligacje komunalne, czyli jak zarobić pożyczając pieniądze samorządom

Pierwsze obligacje komunalne w Polsce zostały wyemitowane w 1993 roku. Od tamtego czasu emisje obligacji coraz częściej stają się sposobem jednostek na poprawę budżetu. Także obecnie, w dobie inflacji, bardzo często jednostki sięgają po takie rozwiązanie.

Czym są obligacje komunalne?

Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Dla osób, które kupują obligacje (obligatariuszy) jest to sposób na ulokowanie wolnych funduszy z szansą na zysk. Obligacje są bowiem oprocentowane. Oprocentowanie takie zwykle jest oparte na zmiennych stopach procentowych.

Korzyści obligacji dla samorządów

Emitując i sprzedając obligacje jednostki samorządu terytorialnego zaciągają dług wobec obligatariuszy. Jednocześnie uzyskane środki finansowe pozwalają często na sfinansowanie inwestycji, czy zapewnienie realizacji innych zadań przez dana jednostkę. Obligacje samorządowe są też niżej oprocentowane niż kredyt, który musiałaby zaciągnąć dana jednostka samorządu, aby pozyskać takie same środki. Ponadto emisja obligacji nie powoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Nic więc dziwnego, że zwłaszcza obecnie coraz więcej podmiotów decyduje się na takie rozwiązanie

Korzyści obligacji dla obligatariuszy

Zakup obligacji komunalnych to bardzo wygodna forma zainwestowania środków. Dzięki przejrzystym zasadom prowadzenia finansów przez jednostki samorządu terytorialnego można być spokojnym o bezpieczeństwo pieniędzy przeznaczonych na obligacje samorządowe. Zasady finansowania takich papierów wartościowych są przejrzyste, a nad wszystkim czuwa właściwa Regionalna Izba Obrachunkowa. Głównie to właśnie bezpieczeństwo zakupu sprawia, że obligacje samorządowe są bardzo popularne, zwłaszcza wśród inwestorów instytucjonalnych.

Zysk jaki można w ten sposób wypracować zwykle nie jest tak atrakcyjny, jak w przypadku innych (jednak bardziej ryzykownych) możliwości inwestycyjnych. Biorąc pod uwagę, że w większości przypadków oprocentowanie obligacji komunalnych oprawę jest na zmiennych stopach procentowych, prognozowany zysk będzie większy, gdy stopy te utrzymują się na wysokim poziomie.

Dodatkowe plusy zakupu obligacji komunalnych

Trzeba też podkreślić, że zakup obligacji samorządowych przyczynia się do rozwoju najbliżej okolicy. W wielu przypadkach emisja obligacji jest bowiem odpowiedzią na potrzeby inwestycyjne gminy, czy też innej jednostki. Kupując obligacje komunalne przyczyniamy się więc do rozwoju własnej okolicy. Emitowanie obligacji przez gminę świadczy o jej otwartości na pozyskiwanie środków z innych, bardziej elastycznych i korzystnych źródeł.

Na podstawie: https://aesco.com.pl/

Give a Comment