Nadzory spawalnicze – kto je przeprowadza i jaką mają podstawę prawną?

To, jak solidne są złącza między spawanymi elementami, decyduje o solidności konstrukcji, a także o bezpieczeństwie ludzi. To dlatego po zakończeniu spawania należy przeprowadzić profesjonalną kontrolę, podczas której zweryfikowane zostaną m.in. urządzenia spawalnicze i materiały konstrukcyjne. Za takie działania odpowiada personel nadzorujący procesy spawania.

Nadzory spawalnicze – co mówią o nich przepisy?

Takie działania mogą przeprowadzać jedynie certyfikowane osoby z kwalifikacjami zgodnymi z normą PN-EN ISO 14731:2008 „Nadzorowanie spawania – Zadania i odpowiedzialność”.

Podczas procesu certyfikacji możliwe jest potwierdzenie, że dana osoba rzeczywiście posiada kompetencje zgodne z normą PN-EN 14731:2019-05 Nadzorowanie spawania – Zadania i odpowiedzialność. Certyfikowany personel nadzoru spawalniczego jest uprawniony do nadzorowania takich operacji produkcyjnych, jak:

  • spawanie konstrukcji stalowych;
  • spawanie kotłów parowych, wodnych i innych urządzeń ciśnieniowych;
  • spawanie rurociągów i zbiorników.

Zaznaczyć należy to, że działania osób odpowiedzialnych za nadzór spawalniczy dotyczą konstrukcji z grup materiałowych 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 wg ISO/TR 15608.

Program certyfikacji personelu nadzoru spawalniczego

Jednostka certyfikująca dba o kompleksowe przygotowanie kandydatów. Takie osoby muszą dysponować kompleksową wiedzą z zakresu wymagań jakości dotyczących materiałów metalowych oraz znać wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych i aluminiowych. Osoby z certyfikatem są więc doskonale przygotowane, posiadają kompleksową wiedzę techniczną dotyczącą nie tylko samego spawania, ale też i procesów pokrewnych.

Jak w praktyce wygląda nadzór spawalniczy?

Tego typu usługa musi zostać wykonana z najwyższą dokładnością i precyzją. Eksperci weryfikują, czy dana konstrukcja jest wolna od awarii, a jej wykonanie nie budzi żadnych zastrzeżeń. Dzięki temu można zyskać pewność, że materiał jest zdatny do użytku i nie występuje w nim problem nieciągłości. Z profesjonalnymi nadzorami spawalniczymi zadbamy więc o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Aby proces został wykonany rzetelnie, specjaliści posługują się specjalistycznymi urządzeniami. Z ich pomocą wykonują wszystkie niezbędne pomiary i badania kontrolne.

Nadzory spawalnicze – co sprawdzają eksperci?

Ich praca jest wielowymiarowa, po muszą skupić się na zróżnicowanych zagadnieniach, m.in. na walidacji urządzeń pomiarowych i spawalniczych, kontroli procesu spawalniczego, jego optymalizacji. Specjaliści są doskonale przygotowani do tego, by ocenić możliwości podwykonawców i opracować odpowiednie instrukcje. Do ich zadań może należeć także zrealizowanie badań nieniszczących NDT. Oczywiście zajmują się także sporządzeniem wymaganej dokumentacji dla klienta. Poprawnie wykonane, zgodne z założeniami projektu przeglądy spawalnicze realizuje m.in. jordanndt.pl.

Give a Comment