Komu warto powierzyć administrowanie nieruchomościami?

Bieżącą obsługą nieruchomości zajmują się trzy najważniejsze organy – zarząd, zarządca i administrator nieruchomości. Główną rolą administratora jest współpraca z zarządcą lub zarządem oraz nadzór techniczny czy prowadzenie dokumentacji. Najczęściej jednak wszystkie te obowiązki powierzane są podmiotowi zewnętrznemu. Komu i dlaczego?

Obsługa nieruchomości – co obejmuje?

Podmiot zewnętrzny, którego zadaniem jest administrowanie nieruchomości, nie odpowiada za zarządzanie nieruchomością. Warto o tym pamiętać. Obowiązek ten leży bowiem w zakresie zarządu wspólnoty.

Obsługa nieruchomości, a dokładniej administrowanie nieruchomościami obejmuje działania, które są zawarte w umowie. W jej treści muszą znaleźć się zapisy dotyczące zadań i obowiązków administratora. Administrowanie nieruchomości może obejmować m.in. dbanie o czystość budynku i posesji, prowadzenie wykazu lokali, kontrolowanie umów z dostawcami mediów, itp.

Czym zajmuje się administrator nieruchomości?

Administracja nieruchomości to szereg działań, do których należy m.in.:

  • utrzymywanie czystości nieruchomości oraz terenu wokół niej,
  • przeprowadzanie i nadzorowanie prac remontowych,
  • zbieranie opłat niezbędnych do utrzymania nieruchomości.

Administracja nieruchomości – komu powierzyć?

Firma zewnętrzna, której rolą jest administracja nieruchomości, zawiera z zarządem wspólnoty mieszkaniowej umowę cywilnoprawną. Co istotne sam administrator nie musi mieć tytułu zawodowego zarządcy nieruchomości. Musi on jednak posiadać oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za pojawienie się ewentualnych szkód w trakcie pełnienia obowiązków. Ubezpieczenie to musi być oczywiście aktualne. Administrowanie nieruchomości warto powierzyć jedynie sprawdzonym firmom.

Give a Comment