Na czym polegają szkolenia Lean Manufacturing

Lean Manufacturing w dużym uproszczeniu określić można jako filozofię, podkreślającą wagę oszczędnego gospodarowania zasobami. Coraz większą popularnością cieszą się szkolenia w tym zakresie. Dlaczego tak wiele przedsiębiorstw decyduje się na wdrożenie tej strategii?

Czego nauczysz się na szkoleniu Lean Manufacturing?

Uczestnictwo w takich zajęciach uwrażliwia na kwestie, z którymi na co dzień zmuszeni są mierzyć się pracownicy oraz kadra zarządzająca. Nabyte umiejętności sprawiają, że dużo łatwiej jest identyfikować problemy i wykrywać ich przyczyny. Szkolenia Lean Manufacturing w praktyce oznaczają więc, że ryzyko utraty stabilności obniża się.
Istotnym elementem tej strategii jest zaangażowanie pracowników w przeprowadzanie zmian. Na tym polu Lean Manufacturing znacznie odbiega więc od tradycyjnych form zarządzania.

Profesjonalne przedsiębiorstwa, specjalizujące się w tej tematyce, takie jak np. Open Horizon, starają się w kompleksowy sposób przybliżyć najważniejsze elementy tej strategii. Celem jest wyposażenie uczestników i uczestniczki w narzędzia i umiejętności, zwiększające codzienną efektywność. Jednym z takich narzędzi jest stosowanie metody 5S. Oprócz tego osoby, decydujące się na profesjonalne szkolenia, mogą liczyć na gruntowną i przydatną wiedzę w zakresie Problem Solving i Lean w Usługach. Różnorodność tematyki jest jednak znacznie większa. Pracownicy, kierownicy, menedżerzy mogą też skorzystać ze szkoleń, przybliżających metodę SMED, tematykę mapowania strumienia świadomości czy Lean w produkcji.

Efekty szkolenia Lean Manufacturing

Koncepcja Lean Manufacturing nie tylko wskazuje, z jakimi rodzajami marnotrawstwa mamy do czynienia w przedsiębiorstwie. Precyzuje również sposoby, jak zapobiec powstawaniu temu marnotrawstwu. Z wiedzą i umiejętnościami wyniesionymi ze szkolenia, uczestnicy i uczestniczki mogą więc w praktyce zmniejszyć ryzyko powstawania takich problemów, jak zbędny ruch, nadprodukcja, zbędny transport, oczekiwanie, którego można uniknąć, czy niewykorzystanie możliwości pracowników.

Give a Comment