Zioła – ich uprawa w ogrodzie

Pamiętajmy o tym, że nie można podać jednej uniwersalnej recepty na uprawę ziół w ogrodzie. Tym nie mniej większość ich gatunków nie różni się między sobą tak bardzo, aby nie mogły być uprawiane obok siebie, zgodnie z ogólnymi zasadami.

Trzeba wiedzieć, że gleba wiosną powinna być przekopywana wraz z rozsypanym kompostem czy popiołem drzewnym, na głębokość przynajmniej 20 cm. Najlepiej tę czynność jest wykonać za pomocą wideł amerykańskich. Istotna uwaga: w trakcie przygotowywania gleby pozbądźmy się uciążliwych chwastów, takich jak powój polny czy perz, które pozostawione mogą szybko zarosnąć grządkę. Kłącza tych chwastów delikatnie wyciągnijmy z gleby, tak aby ich nie przyrwać, bowiem w ten sposób przyczynimy się do ich rozmnożenia.

Rozsadę w ogrodzie sadzimy dopiero wtedy, kiedy jesteśmy pewni, że minęły wiosenne przygruntowe przymrozki, czyli z reguły po 15 maja. Najlepszą porą sadzenia w ciągu dnia jest późne popołudnie, kiedy słońce jest nisko, a ziemia ogrzana. Sadzimy niezbyt gęsto, co 30-50 cm, bowiem wtedy rozrastające się rośliny nie będą konkurowały o światło, wodę czy składniki pokarmowe w glebie. Trzeba wiedzieć, że najistotniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym zarówno po posadzeniu młodych roślin, jak i podczas ich uprawy jest podlewanie. Powinniśmy to robić w taki oto sposób: podlewajmy rzadziej i większymi dawkami niż często i małymi dawkami.

Oto wybrane etapy uprawy

1). Przygotowanie gleby:

a). głęboko przekopmy glebę, wraz z uprzednio dodanym kompostem.
b). jeśli w ziemi są kłącza chwastów, usuńmy je w całości.
c). glebę zagrabmy, dokładnie rozbijając grudy.
d). jeśli mamy popiół drzewny, rozsypmy na powierzchni cienką warstwę.
e). nawilżmy glebę z użyciem konewki.

2). Sadzenie rozsady:

a). rozsadę kilka godzin przed sadzeniem obficie podlejmy.
b). wyjmijmy rośliny z pojemników bezpośrednio przed sadzeniem.
c). rośliny umieśćmy w zagłębieniu w taki sposób, aby nie zawijały korzeni.
d). rozsadę obsypmy ziemią i dociśnijmy, tworząc dołek, w który będzie spływała woda po podlaniu.
e). rozsadę podlejmy obficie z użyciem konewki.

3). Podlewanie w okresie wzrostu:

a). rośliny podlewajmy obficie i stale, częściej w czasie intensywnego wzrostu wiosną oraz w okresach suszy.
b). obserwujmy rośliny, aby nie dopuszczały do ich podwiędnięcia.
c). nie dopuszczajmy do zaskorupiania się gleby.

4). Inne prace pielęgnacyjne:

a). regularnie obrywajmy żółknące liście roślin, a także te opanowane przez szkodniki albo choroby. Rośliny w dużym stopniu uszkodzone usuwajmy.
b). chwasty najlepiej pozbywajmy sie w stadium małych roślinek, starajmy się wydobywać je w ziemi w całości z częścią podziemną.
c). niektóre zioła wieloletnie wiosną drugiego roku przytnijmy, zazwyczaj do długości 25 cm, aby w ten sposób pobudzić wytwarzanie nowych pędów.
d). duże rośliny wieloletnie, takie jak szałwia, rozmaryn, zabezpieczmy jesienią przed mrozem, przez obsypywanie ich nasady warstwą kompostu czy ziemi.

5). Zbiór:

a). zrywajmy liście/ziele zdrowe, bez przebarwień, nieuszkodzone przez szkodniki.
b). ziele czy liście zrywajmy przez cały okres wegetacji, najlepiej rano, kiedy wyschnie poranna rosa.
c). w przypadku mięty wycinajmy całe pędy, bowiem stymuluje to wytwarzanie nowych.
d). jednorazowo zrywajmy nie więcej niż 1/5 liści na roślinie, zaczynając od tych największych.

Give a Comment