Postępowanie egzekucyjne krok po kroku

Co może komornik? Jak zadbać o swoje interesy podczas postępowania egzekucyjnego? W tym artykule przyglądamy się egzekucji komorniczej i sprawdzamy, jak wygląda profesjonalne reprezentowanie osób przez prawników.

Na czym polega egzekucja komornicza?

O egzekucji komorniczej możemy mówić wtedy, gdy majątek dłużnika zostanie zajęty po to, by pokryć jego zobowiązania względem wierzyciela. Jest to ostatni etap w dochodzeniu odzyskania należności. Zanim będzie to możliwe, sąd musi wydać odpowiednie orzeczenie (najpierw wierzyciel musi złożyć pozew). Dopiero wtedy działania może zacząć komornik. Ma on szersze uprawnienia niż windykator. Zgodnie z przepisami może przeprowadzić egzekucję komorniczą, czyli zająć np. pojazdy, wartościowe sprzęty czy przedmioty użytku codziennego.

Jak przebiega egzekucja komornicza?

Najpierw komornik oszacuje, jakim majątkiem dysponuje dłużnik. Prawo nakazuje, aby wszystkie informacje na ten temat zostały ujawnione. W przeciwnym razie na dłużnika zostanie nałożona kara finansowa. Warto wiedzieć, że egzekucja może dotyczyć także wynagrodzenia dłużnika. Komornik może więc skontaktować się z pracodawcą, a następnie ustalić z nim, że odpowiednia kwota, stanowiąca nadwyżkę zwolnioną od potrąceń, zostanie mu udostępniona. Zajęcie komornicze może dotyczyć także renty lub emerytury.

Profesjonalne reprezentowanie osób w postępowaniu egzekucyjnym

Niezależnie od tego, czy jesteśmy wierzycielem, czy dłużnikiem, mamy prawo skorzystać z usługi polegającej na reprezentowaniu nas przez radcę prawnego w postępowaniu egzekucyjnym sądowym i administracyjnym. Taka współpraca pozwoli nam

  1. zyskać wszystkie najważniejsze informacje o sprawie

Większość osób nie wie, jak dokładnie przebiega postępowanie egzekucyjne i nie orientuje się, jakie ma możliwości. Reprezentujący nas prawnik dokładnie zarysuje przed nami najważniejsze informacje.

  1. zadbać o swoje bezpieczeństwo

Trudno zatroszczyć się właściwie o swoje interesy bez wiedzy na temat przepisów. Specjalistyczna pomoc pozwoli nam czuć się bezpieczniej.

  1. zwiększyć komfort.

Pomoc prawnika to szansa na ograniczenie stresu

Rzetelne wsparcie prawnicze może przyspieszyć i ułatwić poszczególne etapy postępowania egzekucyjnego.

Umorzenie, czyli co jeszcze musisz wiedzieć o postępowaniu komorniczym?

Komornik mam prawo także zająć nieruchomość – jej wartość zostanie oszacowana, a następnie nieruchomość stanie się przedmiotem licytacji. Zdarzają się też, że dłużnik nie dysponuje żadnym majątkiem, który pozwoliłby na spłatę długu. Wtedy na wniosek wierzyciela następuje umorzenie długu. Czy to znaczy, że dług przestaje istnieć? Nic bardziej mylnego. Gdy tylko kondycja finansowa dłużnika się poprawi, wierzyciel może wnieść o wszczęcie kolejnego postępowania.

Give a Comment