Mienie przesiedleńcze – co musisz wiedzieć?

mienie przesiedlenia

Czym jest mienie przesiedleńcze i kiedy obowiązują nas związane z nim przepisy? W tym tekście dokładnie precyzujemy te zagadnienia.

Mienie przesiedlenia – definicja

W ten sposób określa się rzeczy osobiste, które przewozimy podczas przeprowadzki z jednego kraju do drugiego. Jak łatwo można się domyślić, przepisy, obowiązujące przewóz takiego dobytku różnią się w zależności od kraju. To dlatego zanim zaplanujemy taki proces, powinniśmy dokładnie sprawdzić nasze obowiązki na danym terytorium.

Warto jednak rozpocząć od dokładnego poznania definicji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami mienie przesiedleńcze to rzeczy, które wykorzystujemy na własny użytek, by zaspokoić swoje potrzeby. Będą to więc np. przedmioty domowego użytku, ale też rowery, samochody itp. Należy zauważyć, że za mienie przesiedleńcze uznaje się także domowe zwierzęta.

Można wyróżnić kilka przykładów przedmiotów, które nie kwalifikują się jako mienie przesiedlenia. Do tej grupy wyjątków zaliczymy np.:

  • tytoń;
  • środki transportu, których używamy w celu prowadzenia naszej działalności gospodarczej;
  • napoje alkoholowe;
  • różnorodne towary, wykorzystywane do działalności zawodowej.

Ciekawy jest zwłaszcza ten ostatni przypadek, bo zgodnie z prawem sprzęt potrzebny do wykonania zawodu można uznać jako mienie przesiedlenia.

Co jeszcze warto wiedzieć w związku z mieniem przesiedleńczym

Osoby, posiadające obywatelstwo polskie, planujące przenieść swoje mienie do innego kraju UE, mają możliwość skorzystania z opcji zwolnienia z należności celnych przewozowych mienia osobistego. Przepisy, dotyczące tej kwestii można znaleźć w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 (dokładnie w artykułach 3-11).

Aby mieć komplet rzetelnych informacji dotyczących takich kwestii jak mienie przesiedlenia, warto pomyśleć o poradzeniu się kompetentnego podmiotu. Fachowe doradztwo i pomoc w załatwieniu wszelkich formalności proponuje m.in. agencja celna Sadmax.

Give a Comment