Certyfikacja urządzeń elektronicznych – czemu jest potrzebna?

Rozważasz certyfikację CE swojego urządzenia elektronicznego? W tym artykule dokładniej przyglądamy się temu procesowi. Sprawdzamy, dlaczego certyfikacja opłaca się producentowi. Doradzamy też, z jakim usługodawcą jest najlepiej współpracować na tym polu.

Certyfikacja urządzeń elektronicznych – dlaczego jej potrzebujesz?

Zatroszczenie się o te kwestie to wymóg prawny. Bez odpowiedniej certyfikacji nie będziemy mieć dowodu na to, że oferowany przez nas produkt jest zgodny z wymaganymi dyrektywami czy normami. Dopiero po zrealizowaniu określonych tekstów oraz po zadbaniu o dokumentację techniczną, możemy starać się o oznakowanie produktu etykietą CE. Dlaczego to wszystko jest takie ważne? Powód jest prosty. Jeśli wyrób nie przejdzie pozytywnie oceny zgodności z wymaganiami unijnymi, nie będzie mógł zostać wprowadzony na rynek unijny. Naturalne jest więc to, że certyfikacja urządzeń elektrycznych to korzyść dla producenta, bo pozwala mu na szerzej zakrojoną ekspansję.

Certyfikacja urządzeń elektronicznych może być potraktowana też jako swoiste zabezpieczenie się na przyszłość przed problemami. W ten sposób zyskujemy pewność, że nasz produkt nie zagraża życiu lub zdrowiu ludzi oraz środowisku. Zignorowanie tych kwestii to doskonały przepis na problemy prawne i wizerunkowe. Należy tu wspomnieć też o samej etyce biznesu – firma powinna być przekonana, że wypuszcza na rynek rozwiązanie bezpieczne.

Kilka słów o dyrektywach

W przypadku certyfikacji sprzętu o charakterze elektrycznym i elektronicznym musimy stosować się do takich dyrektyw, jak:

  1. Dyrektywa RoHS II 2011/65/UE
  2. Dyrektywa 2014/35/UE
  3. Dyrektywa 2014/30/UE

W owych regulacjach prawnych precyzyjnie określa się wymogi, dotyczące danego produktu. Producent jest zobowiązany do tego, by zapoznać się z dyrektywami. Znajdziemy w nich takie informacje jak wymagania techniczne, procedury oceny zgodności oraz podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące certyfikacji.

Certyfikacja CE urządzeń elektrycznych – komu najlepiej ją powierzyć?

Jeśli chcesz, by certyfikacja okazała się bułką z masłem, przekaż to zadanie firmie, która proponuje kompleksowe usługi. Takie podmioty dokładnie zajmują się przygotowaniem wymaganej dokumentacji. Do takich akt zaliczymy np. schematy dokumentacji technicznej. Współpracując z rzetelnym przedsiębiorstwem, możemy spodziewać się też pomocy w takich obszarach jak analiza wymagań prawnych czy nadzorowanie badań nad danymi urządzeniami. W fachowy sposób o wszystkie te kwestie zadba red-electronics.pl.